Tra cứu tài liệu
Loại tài liệu
Nhan đề    
Tác giả
Số đăng ký cá biệt    
Năm xuất bản    
Từ khoá
Phân loại
Số Isbn    
Tóm tắt    
Sắp theo  Kiểu sắp
1 trang
 
Hướng dẫn tra cứu tài liệu

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU

Chức năng này cung cấp cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin thư mục theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Cung cấp các khả năng tìm kiếm mạnh với giao diện được thể hiện dưới dạng một Form mẫu định sẵn.

B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

B6: Chọn kiểu hiển thị biểu ghi theo ISBD hoặc theo Marc21
    - Màn hình hiển thị theo ISBD
    - Màn hình hiển thị theo Marc21
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tra cứu từ điển
 
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Năm đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc / 19 Chi tiết
2. Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 1949 động viên toàn dân tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công / 19 Chi tiết
3. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam / 2014 Chi tiết
4. Địa lý / 1953 Chi tiết
5. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm / Nguyễn Duy Trinh .- 2014 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Tính toán móng cọc / Lê Đức Thắng .- 1973 Chi tiết
2. Cơ sở các quá trình và thiết bị công nghệ hoá học / Đỗ Văn Đài .- 1972 Chi tiết
3. Bài tập chi tiết máy / Nguyễn Bá Dương .- 1971 Chi tiết
4. Lịch sử Việt Nam / Nguyễn Văn Kiệm .- 1972 Chi tiết
5. Tính toán áp lực đất đá lên công trình / Đinh Xuân Bảng .- 1973 Chi tiết
Tài liệu của thư viện
1. Sách đơn: 324651 
2. Sách tập: 83404 
3. Bài trích: 30001 
4. Luận án: 19615 
5. Sách bộ: 9096 
6. Tạp chí: 6401 
7. Nghiên Cứu: 1746 
8. Media: 1538 
9. Ảnh: 1417 
10. Bản đồ: 929 
11. Báo: 778 
12. Ấn phẩm âm nhạc: 553 
13. Ấn phẩm định kỳ: 78 
14. Bản Tin: 14 
Liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 1,043,839
Hôm nay: 2,224
Đang xem: 2,869
THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM : 31 – Tràng Thi – Hà Nội
Điện thoại: 04-38254938, 04-39349023. E-mail:  info@nlv.gov.vn
website: http://www.nlv.gov.vn http://www.thuvienquocgia.vn